Contabilitate financiara si de gestiune

Ce stim sa facem?

 • Procesarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare furnizate de client.
 • Elaborarea balantelor contabile de verificare, bazate pe documentele existente,în concordanta cu cerintele legale.
 • Întocmirea registrelor obligatorii (Registrul Jurnal, Registrul Inventar si Registrul Carte Mare).
 • Întocmirea registrelor si a decontului de TVA, în concordanta cu cerintele legale.
 • Calcularea impozitului pe profit / venit.
 • Calcularea altor tipuri de impozite datorate Bugetului de Stat.
 • Tinerea Registrului de Mijloace Fixe si amortizarea bunurilor.
 • Tinerea evidentei gestiunilor organizate la client.
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori.
 • Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor.
 • Întocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale.
 • Întocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele.
 • Întocmirea si depunerea fiselor fiscale.
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor în bilant.
 • Transpunerea balantei de verificare în pachete de raportari internationale, prezentate de client.
 • Organizarea administrarii contabilitatii costurilor pentru conditii specifice.
 • Întocmirea de rapoarte financiar-contabile la cerere, conform legislatiei în vigoare.
 • Asistenta pentru organizarea departamentului financiar contabil.
 • Verificarea lucrarilor contabile, efectuate de personalul societatii.
 • Refacerea si corectarea evidentei contabile.